Σύντομα κοντά σας!

Η νέα ιστοσελίδα της Κοινω.Πολιτί.Α Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιεράπετρας θα είναι σύντομα κοντά σας!