Επικοινωνία

Home/Επικοινωνία
Επικοινωνία 2018-11-14T11:53:49+00:00

Πληροφορίες και τρόποι Επικοινωνίας με την ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α –  2842 340 391

Γεωργαλάκης   Εμμανουήλ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ –  2842 340 381

Κοϊνάς Νικόλαος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ – 2842 340 380

Μπρα Ειρήνη – 2842340382

Διεύθυνση Αλληλογραφίας

Κοινω.Πολιτί.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δημοκρατίας 31
ΤΚ 722 00 – Ιεράπετρα Κρήτης
Τηλ : 2842340380
Fax: 2842025922
Email: koinopolitia@ierapetra.gov.gr