Κοινωνία – Αλλυλεγγύη

Home/Κοινωνία – Αλλυλεγγύη
Κοινωνία – Αλλυλεγγύη 2018-08-21T08:20:51+00:00

Τμήμα «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης»

Γραφείο Παιδικής Αγωγής

Αρμοδιότητες σε ενότητες:

  • Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί.
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρίες

Γραφείο Υποστήριξης της Τρίτης Ηλικίας

  • Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)
  • Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η)
  • «Βοήθεια στο σπίτι»