Κ.Α.Π.Η.

Κ.Α.Π.Η. 2018-08-21T07:55:28+00:00

Το 1979 αποτελεί ημερομηνία ορόσημο για την εμφάνιση των Κ.Α.Π.Η. ως θεσμού στον Ελληνικό χώρο. Την χρονιά αυτή η Διεύθυνση Προστασίας Ηλικιωμένων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας κάλεσε τον Όμιλο Εθελοντών, ο οποίος λειτουργούσε ως τότε με τίτλο «Η γωνιά του παππού και της γιαγιάς», ένα πρόγραμμα με παροχή συσσιτίου, και ζήτησε την συνεργασία του για να δημιουργήσει ένα Πειραματικό Κέντρο Ανοιχτής Έξω – ιδρυματικής Προστασίας Ηλικιωμένων.

Τα πρώτα αυτά Κ.Α.Π.Η. στηρίχθηκαν σε εθελοντικές οργανώσεις και φορείς, όπως στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στο Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας Παιδιού και στην ΧΕΝ.

Στον Δήμο μας το   Κ.ΑΠ.Η.  συστήθηκε με Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Υγείας –Πρόνοιας το 1983 και  έκτοτε λειτουργεί   επί της οδού  Νικηφ Φωκά 43

Ο κύριος σκοπός του Κ.Α.Π.Η., ως θεσμός, είναι η παροχή έξω – ιδρυματικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα:

  • Με την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ατόμων της τρίτης ηλικίας συμβάλλει στην ισότιμη ενεργή παραμονή τους στην κοινωνία.
  • Ανάδειξη των αναγκών και των προβλημάτων της τρίτης ηλικίας , με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την συνεργασία ολόκληρου του κοινωνικού ιστού συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών φορέων.
  • Παροχή Πρωτογενούς Πρόληψης με εμβολιασμούς, με προγράμματα και συμβουλές για την βελτίωση της σωματικής και ψυχικής κατάστασης, την πρόληψη ατυχημάτων.
  • Παροχή Δευτερογενούς Πρόληψης με ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση, με φυσικοθεραπείες, εργοθεραπεία και ψυχολογική υποστήριξη.

Υπηρεσίες

  • Κοινωνική φροντίδα των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους, καθώς επίσης και στήριξη τόσο συμβουλευτική, όσο και συναισθηματική και ψυχολογική.
  • Παροχή Φυσικοθεραπείας τόσο στον τομέα της θεραπείας όσο και της πρόληψης.
  • Οργανωμένη ψυχαγωγία
  • Προγράμματα εθελοντισμού Επιμόρφωση σε θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων και των προβλημάτων των μελών και ομιλίες από ειδικούς.
  • Εντευκτήριο όπου προσφέρονται καφές, ροφήματα και αναψυκτικά σε συμβολικές τιμές καθώς και παιχνίδια (σκάκι, τάβλι, ντόμινο) με στόχο την συντροφιά και συνεύρεση των μελών.

Εγγραφή –Δικαιολογητικά : Αίτηση εγγραφής (παρέχεται από Κ.ΑΠ.Η)

Επικοινωνία:

Το Κέντρο στεγάζεται επί τος Νικηφ Φωκά 43  και τηλ επικοινωνίας 2842024288

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η)