Βοήθεια στο Σπίτι

Home/Κοινωνία - Αλλυλεγγύη/Βοήθεια στο Σπίτι
Βοήθεια στο Σπίτι 2018-08-21T08:04:26+00:00

Το πρόγραμμα ”Βοήθεια στο σπίτι” είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την παροχή συστηματικής και οργανωμένης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας στα ηλικιωμένα άτομα και άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), να υποβοηθήσει την αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση, να υποστηρίξει το οικογενειακό περιβάλλον των επωφελούμενων και τέλος να προωθήσει την απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου προσωπικό και να υπάρξει αποφυγή ιδρυματικής φροντίδας μη κοινωνικό αποκλεισμό

Ποιά είναι τα κριτήρια επιλογής;

 • Οικονομικά: δίνεται προτεραιότητα σε άτομα με χαμηλό εισόδημα
 • Οικογενειακή κατάσταση: δίνεται προτεραιότητα σε όσους ζουν μόνοι.
 • Κατάσταση υγείας: δίνεται προτεραιότητα σε όσους δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν

Τι υπηρεσίες προσφέρονται;

 • Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη
 • Νοσηλευτική μέριμνα –
 • Οικογενειακή – Οικιακή Φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
 • Μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών
 • Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες
 • Σίτιση : εξυπηρέτηση με σίτιση σε άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν και χωρίς οικογενειακή υποστήριξη (μοναχικά )μετά από έγκριση από  το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Οι δομές  “Βοήθεια στο Σπίτι“ του Δήμου Ιεράπετρας οργανώνουν σειρά επισκέψεων πρωτοβάθμιας Κοινωνικής και Νοσηλευτικής φροντίδαςστις  Τοπικές Ενότητες και Δημοτικά Διαμερίσματα  με στόχο την διεύρυνση και αποκέντρωση υπηρεσιών υγείας και στήριξης του γενικού πληθυσμού των απομακρυσμένων περιοχών του Δήμου.
 • Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής : Ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική, ενημέρωση για επιδοματικές παροχές και προγράμματα κοινωνικής στήριξης και ασφάλισης, πρωτοβάθμια  νοσηλευτική φροντίδα (μέτρηση αρτηριακής πίεσης, σακχάρου, ενεσοθεραπεία, περιποίηση τραυμάτων, συμβουλευτική υγείας).

Στελέχωση

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από καταρτισμένα στελέχη και επιστήμονες όπως:

 • Κοινωνικοί λειτουργοί που έχουν τη συνολική εποπτεία των ωφελούμενων, αξιολογώντας τα περιστατικά, παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη, ερχόμενοι σε επαφή με συναρμόδιους φορείς και παραπέμποντας περιστατικά που δεν άπτονται των υπηρεσιών του προγράμματος.
 • Νοσηλευτές/τριες που προσφέρουν πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας και οι οποίες αφορούν σε κατ’ οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, τη συνταγογράφηση των φαρμάκων καθώς και συνοδεία σε νοσοκομεία για τις προγραμματισμένες εξετάσεις τους.
 • Οικιακοί βοηθοί που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης, καθώς και την καθαριότητα του σπιτιού τους. Μια επιπλέον αρμοδιότητα των οικογενειακών βοηθών, ίσως η πλέον σημαντική για τους ανθρώπους αυτούς, είναι η συντροφιά που προσφέρουν αποδεικνύοντας έμπρακτα τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.

Δομές ΒΣΠ  που λειτουργούν στο  Δήμο  Ιεράπετρας

Στο Δήμο Ιεράπετρας και υπό την εποπτεία του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ »λειτουργούν 5 δομές .Όλες αποτελούνται από κοινωνική λειτουργό , νοσηλεύτρια και οικιακή βοηθό .Οι δομές εξυπηρετούν τους κατοίκους ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους όπως παρακάτω :

Δύο δομές εξυπηρετούν τους κατοίκους –ωφελούμενους της πόλης καθώς  και της ευρύτερης

1η Δομή (ΒΣΠ Ιεράπετρας)

Εξυπηρετεί μεγάλο μέρος της πόλης καθώς και τις Τοπικές Ενότητες  Σταυρός Κεντρί-Φέρμα-Κουτσουνάρι-Μακρυλιά- Μεσελέροι

Τηλ. επικοινωνίας επικοινωνία2842027488

2η  Δομή (ΒΣΠ Ιεράπετρας )

Εξυπηρετεί μεγάλο μέρος της πόλης καθώς και τις Τοπικές Ενότητες  Βαϊνιάς- Γρα Λυγιάς –Ξηροκάμπου   -Καλογέρους- Αμμουδάρες- Μύρτος

Τηλ επικοινωνίας επικοινωνία2842027488  Έδρα των παραπάνω δομών είναι τα γραφεία επί της οδού Νικ Φωκά 43

3η Δομη  ΒΣΠ Κάτω Χωριού

Με έδρα το πρώην Κοινοτικό κατάστημα Κάτω Χωριού  : εξυπηρετεί τις Τοπικές Ενότητες Καββούσι –Παχιά Άμμος -Βασιλική –Παπαδιανά -Επάνω –Κάτω Χωριό  Επισκοπή τηλ 2842031300

4η Δομή (ΒΣΠ Μαλλών)

Με εδρα το Κοινοτικό κατάστημα του πρώην Δημ. Διαμερίσματος Μαλλών εξυπηρετεί τις Τοπικές Ενότητες Μαλλών – Ανατολής – Χριστό –Μεταξοχώρι –Ρίζα –Μουρνιές –Γκδόχια-Μύθους –Καλογέρους –Καλαμαύκα

Τηλ επικοινωνίας 28420 91182  /6977155295 και ώρες 7,30-330

5η Δομή-Ομάδα Μακρύ Γιαλού

Εξυπηρετεί τις Τοπικές Ενότητες  Άγιος Στέφανος –Ορεινό- Σκινοκάψαλα-Σταυροχώρι- – Κουτσουράς – Αχλιά- Λάπηθος καθώς και την Δημοτική   Ενότητα Μακρύ  Γιαλού

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» Γραφείο Υποστήριξης της Τρίτης Ηλικίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ »Δημοκρατίας 31, β όροφος και στα τηλέφωνα 2842340383 και 28420340380