Κοινω.Πολιτί.Α

Home/Κοινω.Πολιτί.Α
Κοινω.Πολιτί.Α 2018-11-14T12:49:50+00:00

Σύσταση του Ν.Π.

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» προήλθε από τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία :

  1. «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιεράπετρας»
  2. ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας
  3. Μουσική Σχολή Δήμου Ιεράπετρας
  4. «Σερέπετσης Γεώργιος Δημοτική Φιλαρμονική Ιεράπετρας»
  5. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιεράπετρας.

Η «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» αποτελεί καθολικό διάδοχο των πρώην Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Ιεράπετρας και Μακρύ Γιαλού, ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν- απορρέουν από τα Κοινωνικά Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων-ΚΗΦΗ» και «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κ.Δ.Α.Π».

Σύσταση «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας :

  • Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου : 64/ 24-2-2
  • ΦΕΚ : 1068/ 31 Μαΐου 2011

Διοικητικό Συμβούλιο

Γεωργαλάκης Εμμανουήλ

Πρόεδρος ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α»