Αλωνέματα Καλαμαύκα – Γλέντι

Κυριακή 31 Ιουλίου

Αναβίωση του εθίμου του «Αλωνέματος». Θα ακολουθήσει κρητικό γλέντι με το
συγκρότημα του Δημήτρη Βερεράκη.

Χώρος: Κεφαλοβρύση
Έναρξη: 12:00 π.μ