Εργαστήριο κατασκευής Παραδοσιακής Παραστιάς.

ΜΥΡΤΟΣ

Κυριακή 2 Ιουλίου

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΙΑΣ»
Η Βιβλιοθήκη Μύρτου, σε συνεργασία με το Δίκτυο Αλληλεγγύης και προώθησης
Κοινωνικής Οικονομίας «ΙΣΤΟΣ» διοργανώνει το Εργαστήριο κατασκευής «Παραδοσιακής
Παραστιάς», όπου ο καθένας φτιάχνει την δική του παραστιά από πηλό.
Χώρος: Κεντρική Πλατεία
Έναρξη 10:30πμ