Ιεράπετρα -Χορός Κρητική Μουσική.

Παρασκευή 7 Ιουλίου 

Ιεράπετρα -Χορός Κρητική Μουσική.

Παράσταση χορού από τη σχολή του Δημήτρη Καπαράκη με παραδοσιακή κρητική
μουσική και χορούς από τους μαθητές της Σχολής.
Χώρος: Παραλιακή πλατεία.
Έναρξη: 21:30