Προκήρυξη πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού.

Το ΝΠΔΔ «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας) στη Μουσική Σχολή(Aρ. Άδ.4888/332/17-2-1986 Απόφαση  Υπουργείου Πολιτισμού  για  την  ίδρυση  της  Μουσικής Σχολής), στη  στελέχωση  Μουσικών  Σχημάτων (Φιλαρμονική, Ορχήστρα, Χορωδίες κλπ.), στο Εικαστικό Εργαστήρι και στα  τμήματα  σκακιού  και  παραδοσιακών  χορών κλπ.  με την διαδικασία του Π.Δ. 524/17.6.1980,  για την πρόσληψη είκοσι δύο(22) μουσικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθίου, για χρονικό διάστημα 9 μηνών.