Το ΚΗΦΗ

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κ.λ.π.) των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται η αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Ένας αρκετά σημαντικός αριθμός ηλικιωμένων, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας (ψυχικά ή σωματικά)τα οποία καθιστούν δύσκολη ή αδύνατη την αυτοεξυπηρέτηση τους. Το οικογενειακό περιβάλλον, δεν δύναται να ανταπεξέλθει πάντα ή επαρκώς στις καθημερινές ανάγκες ενός εξαρτώμενου, ηλικιωμένου ατόμου. Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων έρχεται να αναπληρώσει το κενό ή να συμβάλει το μέγιστο δυνατό με τη παροχή οργανωμένης κοινωνικής φροντίδας, από ειδικευμένο προσωπικό, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, σε αστικές κυρίως περιοχές, όπου παρατηρείτε το φαινόμενο.

Οι στόχοι αυτής της δομής ώστε να  δώσει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους και στις οικογένειες τους, να μην αναζητούν ΑΝ δεν έχουν τη δυνατότητα ή  δεν  επιθυμούν  Ιδρυματική περίθαλψη είναι *Η παραμονή των εξαρτημένων ατόμων στο οικείο οικογενειακό περιβάλλον * η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας * η εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών * η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και των μελών της οικογένειας.

Το Κ.Η.Φ.Η. Ιεράπετρας ξεκίνησε την λειτουργία του το 2008 με την με αρ   18881/2008 Απόφαση του Νομάρχη Λασιθίου και συνεχίζει την  λειτουργία του με ένταξη του στην  Πράξη «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Ιεράπετρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002427 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στεγάζεται σε κτήριο το οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας επί της Πλουμίδου 49 .