Επικοινωνία

Ημέρες / ώρες λειτουργίας : Δευτέρα έως Παρασκευή 7:00 – 15:00

Διεύθυνση : Πλουμίδου 53 Ιεράπετρα

Τηλέφωνο : 28420 89926

E-mail: koinkifi@0448.syzefxis.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» Γραφείο Υποστήριξης της Τρίτης Ηλικίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» Δημοκρατίας 31, β όροφος και στα τηλέφωνα 2842022200 και 2842024300