Το ΒΣΣ

Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” είναι ένα από τα πλέον σημαντικά προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που ξεκίνησε το έτος 2000 και συνεχίζει έως και σήμερα την αδιάκοπη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους δημότες της Ιεράπετρας. Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Προτεραιότητα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν όσοι ζουν μόνοι ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας τους ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης και η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των ωφελούμενων.

Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” είναι ένα από τα πλέον σημαντικά προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που ξεκίνησε με αδιάκοπη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας στους δημότες της Ιεράπετρας. Στεγάζεται στην οδό Πλουμίδου αρ. 44.