Δικαιολογητικά εγγραφής

Δικαιολογητικά εγγραφής ωφελούμενου: προκειμένου να ενταχθεί και να εγγραφεί κάποιο άτομο στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση.
  2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος ή τελευταίας φορολογικής δήλωσης.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  5. Αν είναι ΑμεΑ πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή ιατρική γνωμάτευση.

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται κατ` οίκον επίσκεψη της Κοινωνικής Λειτουργού και καταγραφή αναγκών του ατόμου. Στην συνέχεια αν το άτομο πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης, δημιουργείται ένα πλάνο δράσης για την κάλυψη των αναγκών του στο πλαίσιο δυνατοτήτων του προγράμματος.