Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το πρόγραμμα παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη ατόμου και οικογένειας, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια. Αποτελείται από τρεις ομάδες δράσης οι οποίες εξυπηρετούν το κέντρο της Ιεράπετρας καθώς και όλα τα χωριά των τοπικών κοινοτήτων. Οι ομάδες αυτές στελεχώνονται απο τις εξής ειδικότητες: Κοινωνικό Λειτουργό, Νοσηλευτή/τρια και Οικογενειακό Βοηθό.
Η κοινωνική λειτουργός του προγράμματος έχει τη συνολική εποπτεία των ωφελούμενων, αξιολογώντας τις υπάρχουσες ανάγκες και παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη. Διασύνδεση με δημόσιες υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας καθώς και με εθελοντικές ομάδες που εδρεύουν στον τόπο μας. Επιπλέον ενημερώνει τους ωφελούμενους για προνοιακές παροχές που δικαιούνται και αναλαμβάνει όπου δεν υπάρχει συγγενικό περιβάλλον την διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται ώστε να λάβουν τις παροχές αυτές. Τέλος όταν κριθεί αναγκαίο παραπέμπει τα άτομα σε κλειστές δομές φροντίδας.
Οι εξυπηρετούμενοι ωφελούνται των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας που προσφέρει η νοσηλεύτρια του προγράμματος και οι οποίες αφορούν σε κατ’ οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, αιμοληψίες, ενεσοθεραπεία, φροντίδα κατακλίσεων, αλλαγή καθετήρα, συνταγογράφηση φαρμάκων καθώς και συνοδεία σε νοσοκομείο για τις προγραμματισμένες εξετάσεις τους (όταν δεν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον).
Παράλληλα, η οικογενειακή βοηθός του προγράμματος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης, καθώς και την καθαριότητα του σπιτιού τους. Μια επιπλέον αρμοδιότητα των οικογενειακών βοηθών, ίσως η πλέον σημαντική για τους ανθρώπους αυτούς, είναι η συντροφιά που προσφέρουν αποδεικνύοντας έμπρακτα τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.