11 Χρόνια ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Δήμου Ιεράπετρας

 

 

 

Σημαντική ημέρα για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» του Δήμου Ιεράπετρας, το οποίο συμπληρώνει σήμερα τα 11 χρόνια από την ίδρυση του.

Το Ν.Π.Δ.Δ. αποτελεί το Κοινωνικό και Πολιτιστικό Πρόσωπο του Δήμου μας έχοντας υπό την εποπτεία του την ευθύνη για την λειτουργία μιας σειράς από κρίσιμης σημασίας δομές που απευθύνονται σε ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες, όπως π.χ.: τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, τα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. μΕΑ, τα οποία απευθύνονται σε παιδιά, αλλά και τα Κ.Η.Φ.Η., τα Κ.Α.Π.Η. και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» τα οποία απευθύνονται σε ηλικιωμένους συμπολίτες μας.

Επιπρόσθετα Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» έχει υπό την σκέπη του το Κέντρο Μουσικών Σπουδών όπως και το Εικαστικό Εργαστήριο, ενώ παράλληλα έχει την αρμοδιότητα της διοργάνωσης και εκτέλεσης πληθώρας πολιτιστικών εκδηλώσεων, γνώριμων στον κάθε πολίτη της Ιεράπετρας, όπως π.χ.: τα «Κύρβεια», οι εκδηλώσεις για τις γιορτές των Χριστουγέννων και των Αποκριών, οι παιδικές εκδηλώσεις, αλλά και οι λοιπές συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων με άλλους δραστήριους φορείς της πόλης.

Το Ν.Π.Δ.Δ. στηριζόμενο στις προσπάθειες των εργαζομένων του, την εργατικότητα και το όραμα των μέχρι σήμερα διοικήσεών του καθώς και την αμέριστη στήριξη του Δήμου έχει διανύσει τα 11 αυτά χρόνια με συνεχώς βελτιούμενες υπηρεσίες και παροχές στους συμπολίτες μας. Κι αυτό θα συνεχίσει να κάνει, γιατί η αναβάθμιση των υπηρεσιών του, η συνεχής και αδιάλειπτη προσφορά κοινωνικής αλληλεγγύης και η εξύψωση του πολιτιστικού στάτους είναι πίστη, στόχος και σκοπός μας.

Με εκτίμηση,

Η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α»:

Κα. Μαρία Σακαδάκη