<<Παρουσίαση Σέρβικης Παράδοσης>>

Θα παρουσιαστεί η λαϊκή μουσική ,τα παιχνίδια και η κουζίνα της Σερβίας και της Βουλγαρίας.

Χώρος: Πλατεία Ειρηνοδικείου
Έναρξη 20:00