Σύγχρονα παραμύθια της περιοχής.

Τρίτη 02/08 Μάλλες

Η συγγραφέας και παιδαγωγός Ελένη Μπετεινάκη θα παρουσιάσει σύγχρονα
παραμύθια της περιοχής.

Χώρος: Πλατεία Μαλλών

Πρόσφατα άρθρα