Το ΚΑΠΗ

Τα Κ.Α.Π.Η. (Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων) είναι ένας θεσμός που δημιουργήθηκε για την προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων της τρίτης ηλικίας. Ο θεσμός θεσπίστηκε το 1984 με νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας κι αναπτύχθηκε/διευρύνθηκε σταδιακά μέσω των οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σ’ ολόκληρη τη χώρα. Στην Ιεράπετρα το Κ.Α.Π.Η. ξεκίνησε την λειτουργία του το 1984. Από Διοικητικής πλευράς αποτελεί αυτοτελή δομή του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας» το οποίο με την σειρά του υπάγεται στον Δήμο Ιεράπετρας.

 

Στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας  Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) βασική μέριμνα είναι η προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων των ηλικιωμένων, η παροχή έξω-ιδρυματικής προστασίας αλλά και η ενημέρωση και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου της περιοχής για τα προβλήματα και τις ανάγκες τους. Το πρώτιστης σημασίας σημείο στην έννοια της ανοιχτής προστασίας των ηλικιωμένων είναι η παραμονή τους στην κοινότητα, ως ισότιμα και ενεργά μέλη, δηλαδή η παραμονή τους στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς, του φιλικού περίγυρου.

 

Σημαντικές όμως, είναι και οι πνευματικές και πολιτιστικές συνεισφορές των ηλικιωμένων προς το κοινωνικό σύνολο. Μέσω του θεσμού των Κ.Α.Π.Η. οι ηλικιωμένοι μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη Πολιτιστική δραστηριότητα της τοπικής κοινωνίας  με τις δράσεις τους, το εθελοντικό τους έργο, τη μετάδοση εμπειριών, παραδόσεων, πολιτιστικών αξιών και γνώσεων.

 

Η τρίτη ηλικία είναι ένα πολύτιμο κομμάτι της κοινωνίας και μια ηλικιακή ομάδα με δικαιώματα και ξεχωριστές ανάγκες. Οφείλουμε όλοι να την ενθαρρύνουμε και να την υποστηρίζουμε Τα Κ.Α.Π.Η. είναι χώροι όπου οι ηλικιωμένοι μπορούν να αναζητήσουν ανθρώπινη ζεστασιά, κοινωνική υποστήριξη, επαφή με συνομήλικους, ενημέρωση, ψυχαγωγία.

 

Μέλη των ΚΑΠΗ μπορούν να γίνουν:

–  άντρες και γυναίκες άνω των 60 ετών που κατοικούν στο Δήμο Ιεράπετρας

– άτομα νεότερης ηλικίας εφόσον είναι σύζυγοι μελών

– Ειδικές περιπτώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) εφόσον είναι ενήλικες.

Το Κ.Α.Π.Η. Ιεράπετρας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1984 και είχε τη πλήρη αποδοχή των ηλικιωμένων.  Απέκτησαν ένα στέκι και πολλούς νέους φίλους με τους οποίους ανταμώνουν καθημερινά και περνούν ευχάριστα την ώρα τους. Σήμερα τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. Ιεράπετρας είναι 450 και είναι όλα ενεργά.  Η δομή μεταφέρθηκε πρόσφατα σε νέο χώρο διαμορφωμένο από την αρχή για της ανάγκες μιας δομής ηλικιωμένων. Ένας χώρος φυσικά αεριζόμενος και φωτιζόμενος, μοντέρνος, με ιατρείο και ιδιαίτερο χώρο δραστηριοτήτων.