Δημοσιεύσεις

ΚΑΠΗ

ΚΑΠΗ 1 ΚΑΠΗ 1 ΚΑΠΗ 1 ΚΑΠΗ 1 ΚΑΠΗ 1 ΚΑΠΗ 1

ΚΑΠΗ 1 ΚΑΠΗ 1 ΚΑΠΗ 1 ΚΑΠΗ 1 ΚΑΠΗ 1 ΚΑΠΗ 1

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη καταγραφή και αξιολόγηση της μετάβασης των αποφοίτων του τμήματος στην αγορά εργασίας. Η έρευνα διεξήχθη με τη μέθοδο της τηλεφωνικής συνέντευξης το διάστημα 5-10 Ιουλίου 2019 και περιλαμβάνει όλους τους απόφοιτους του τμήματος μέχρι και το Μάιο του 2019.