Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πλουμίδου 44

Ημέρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή

Ώρες λειτουργίας: 7:00 – 15:00

Τηλ. Επικοινωνίας: 2842024268

Email: koinkapi@0448.syzefxis.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» Γραφείο Υποστήριξης της Τρίτης Ηλικίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ »Δημοκρατίας 31, β όροφος και στα τηλέφωνα 2842022200 και 2842024300