Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Σκοπός του Κ.Α.Π.Η. είναι να παραμείνει το ηλικιωμένο άτομο υγιές, αυτόνομο, ισότιμο κι ενεργό μέλος της κοινότητας για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόληψη κι αντιμετώπιση ιατρικών, ψυχολογικών και κοινωνικών δυσκολιών καθώς και με την ενεργοποίηση του ίδιου του ατόμου μέσω των ποικίλων ομάδων που λειτουργούν στο Κ.Α.Π.Η. Παράλληλα, το Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιεράπετρας αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με θέματα Τρίτης Ηλικίας και στη συνεργασία με ειδικούς φορείς που παρέχουν φροντίδα και υπηρεσίες σε άτομα τρίτης ηλικίας.
Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
  Στα μέλη των ΚΑΠΗ παρέχονται:
• Εντευκτήριο για συντροφιά και επικοινωνία με άλλα άτομα.
• Νοσηλευτική φροντίδα.
• Υπηρεσίες Κοινωνικού Λειτουργού.
• Οργανωμένη ψυχαγωγία και επιμόρφωση.
• Ηπια αθλητική άσκηση.
• Δημιουργική απασχόληση.
• Εκδρομές, συνεστιάσεις, περίπατοι, επισκέψεις με επιμορφωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.
• Συνεργασία με φορείς και εθελοντές.
• Κάθε είδους ενέργεια που συμβάλλει να παραμείνουν οι ηλικιωμένοι ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
 • Εντός των Κ.Α.Π.Η. μπορούν να συγκροτούνται και να λειτουργούν:
  1. Ομάδες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μελών, όπως ενδεικτικά:
  • Νοητικής ενδυνάμωσης,
  • Γυμναστικής,
  • Παραδοσιακών χορών,
 • • Αγιογραφίας, σε συνεργασία με ειδικούς.
  2. Ομιλίες με κοινωνικό ή ιατρικό ενδιαφέρον/ περιεχόμενο.
  3. Προγράμματα προληπτικών ελέγχων.
  4. Εκδηλώσεις επετειακού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα (κατά τη διάρκεια αυτών των
  προγραμμάτων, διακόπτονται οι καθημερινές δραστηριότητες).

 

Στελέχωση

Το (Κ.Α.Π.Η.) είναι στελεχωμένο από τρείς  ειδικότητες : κοινωνική λειτουργό, νοσηλεύτρια, κοινωνική φροντίστρια . Όλες οι ειδικότητες λειτουργούν ισότιμα ως επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας, συνεργάζονται μεταξύ τους και αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των  μελών.

 • Κοινωνικός Λειτουργός
 • Νοσηλεύτρια
 • Οικογενειακή Βοηθός

Επιπλέον αυτών, υπάρχει η πρόβλεψη για την ύπαρξη κι άλλων Εξωτερικών Συνεργατών, όπως Γυμναστής/-τρια, Φυσικοθεραπευτής/-τρια κι Εργοθεραπευτής/-τρια, όμως για την ώρα, οι υπηρεσίες των εν λόγω ειδικοτήτων δεν παρέχονται.

Ο κοινωνικός λειτουργός είναι εκείνος που υποδέχεται πρώτος κάθε ενδιαφερόμενο μέλος και που ενημερώνει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις δράσεις.